Forskellen på lektiehjælp og privatundervisning


Det kan virke som en unødig akademisk diskussion at forstå forskellen på lektiehjælp og privatundervisning. Ikke desto mindre har vi hos MathTutors konstateret, at det at forstå forskellen har en stor indflydelse dels på planlægningen af de enkelte sessioner og dels på elevens udbytte af forløbet; ofte allerede efter blot 3-5 sessioner. Artiklen her er vores måde at give noget af vores erfaring tilbage til alle jer, der ønsker at blive bedre til matematik.

Et forløb hos MathTutors er bygget op af sessioner, hvor tutor og elev mødes. Disse sessioner har typisk både lektiehjælp og privatundervisning. Og hvad er så forskellen?


Lektiehjælp

Lektier bliver stillet i skolen og relaterer sig til den daglige undervisning. Det er de opgaver din matematiklærer har udvalgt så du kan blive dygtig til det emne I laver i skolen og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at du får lavet dem og ikke mindst bruger dem til at forstå det emne I arbejder med. Din tutor kan selvfølgelig hjælpe dig til at løse selve opgaven, men endnu vigtigere kan tutoren hjælpe dig til at få det store perspektiv så du senere selv vil kunne løse lignende og sværere opgaver til eksamenen.

Alt i alt kan man altså sige, at lektiehjælp basalt set handler om at hjælpe eleven til at lave lektierne og på niveauet over sørger for at hjælpe eleven til at beherske det emne, der undervises i netop nu i skolen.


Privatundervisning

Privatundervisning derimod behøver ikke dreje sig om dagligdagen i skolen. Det er her, hvor du kan arbejde med de områder og emner du føler du har brug for hjælp til for at kunne udnytte dit potentiale bedre og opnå de resultater du gerne vil. Det er også her en dygtig tutor kan gøre en stor forskel, fordi tutoren aktivt påtager sig en rolle i at forstå dit behov, planlægge et undervisningsforløb og udføre selvsamme. Det er selvfølgelig en investering at bruge noget af sin tid på andre emner end dem, der netop bliver behandlet i skolen, men MathTutors elever er ikke i tvivl og svarer næsten enstemmigt, at det er privatundervisningsdelen, der har gavnet dem mest.


Til slut er det værd at nævne, at både lektiehjælp og privatundervisning bør indgå i et godt forløb, da de begge er vigtige og hjælper med til at opnå de resultater eleverne ønsker. Ikke desto mindre ser vi ofte, at der bliver for stort fokus på den korte bane og lektiehjælpen derfor træder i forgrunden, hvilket ofte kan skade det samlede udbytte. Brug derfor altid eksamenen som målestok og ikke blot morgendagens undervisning eller den næste blækregning selvom begge selvfølgelig også er vigtige.

Vi håber, at du kan bruge ovenstående, når du skal vurdere, hvilke behov du har for hjælp.