10 (gen)veje til et 12-tal i gymnasiet


Skal du bruge et højt snit for at komme ind på din drømmeuddannelse? Eller ønsker du bare at klare dig godt i matematik? Så læs videre her og få nogle tips til, hvordan du bedst opnår det resultat du gerne vil. Du kan selvfølgelig også bruge tipsene selvom mindre end et 12-tal kan gøre det - principperne er det samme.


Det kræver selvfølgelig noget arbejde at klare sig godt, men hvis bare du sørger for at arbejde smart og på den rigtige måde kan du spare en masse tid. Du får et bedre resultat, det bliver sjovere undervejs og du får mere fritid.

1) Tænk på eksamenen tidligt

Eksamenen er dér, hvor du får din karakter og derfor afgørende. Alligevel er der næsten ingen elever, der kigger på eksamenen før til allersidst. Du behøver ikke gå i gang med at regne adskillige eksamenssæt mange måneder før, men prøv at kigge på dem allerede, når året begynder så du ved, hvad det er du skal kunne til sidst. Når du læser opgaverne så overvej, hvor meget du ville kunne løse i dag. Nogle kan du måske allerede løse, nogle forstår du, men mangler værktøjerne (måske du bliver bedt om at løse en ligning, men du ved ikke hvordan man løser den type ligning) og til sidst er der sikkert nogle opgaver, hvor ordene/begreberne stadig er helt fremmede ("integrer følgende funktion"). Ved at kigge tidligt på eksamen ved du, hvad der kræves på dagen.


2) Få styr på basis

I matematik bygger de senere emner næsten altid oven på meget af det du har lært tidligere. Det er ikke ligesom fx historie, hvor at hvis du ikke havde mulighed for at lære så meget om middelalderen så får du en ny chance, når I kommer til verdenskrigene. Med andre ord er det vigtigt, at du bruger tid på de grundlæggende ting i matematik, fordi de går igen på tværs af mange opgaver.


3) Følg med året igennem

Det er vigtigt at følge med i den daglige undervisning. Det er selvfølgelig fordi den er en super mulighed for at lære og fordi din indsats bidrager til din årskarakter. Men der er faktisk endnu en god og ganske tungtvejende grund, nemlig at du lærer bedre, hvis du spreder din indlæring ud over tid. Det er altså lettere for dig at blive god til matematik, hvis du bruger tre timer om ugen året igennem, end hvis du sætter dig ned og læser non-stop i to uger op til eksamen.


4) Hav et checkpoint fx hver 3. måned

Alt for mange glemmer overblikket fordi de bruger al deres tid på den daglige undervisning. Brug i stedet noget af tiden på at se, hvordan du klarer dig overordnet set fx hver 3. måned. Vi har allerede talt om, at du skal kigge på eksamenssættene, når året begynder, men kig også gerne på dem hver 3. måned så du kan se, hvordan du langsomt får værktøjer til at løse flere og flere af opgaverne. Kig også tilbage på de seneste 3 måneder og tænk over, hvad du har lært og hvilke af de dele du havde lettere henholdsvist sværere ved. Brug lidt tid på at kigge på de svære emner.


5) Bliv god til let hovedregning

Når vores tutorer underviser ser vi meget ofte, at hovedregning er en begrænsning. Det er noget der kan læres af alle og er man langsom koster det dyrebare minutter til eksamenen, men også til lektielæsningen. Som minimum bør du kunne den lille tabel - dvs. gangestykker op til 10 x 10 - samt plus/minus regning med tal under 100 -- fx 78-26. Der findes masser af værktøjer til at træne på internettet.


6) Forklar begreberne til en ven

Det hjælper ens forståelse utrolig meget, hvis man tvinger sig selv til at forklare det videre. Det kan enten bare være over for en selv fx ved at skrive det ned, men det er endnu bedre, hvis man forklarer noget til en ven. Forestil dig, at vennen er på samme niveau som dig, men var syg til sidste time. Hvordan ville du forklare ham det?


7) Brug internettet

Du er aldrig den eneste med et problem. Matematik er noget der har eksisteret så længe som vi har haft skoler, og det har altid været en stor udfordring for mange elever. Brug internettet og se om du ikke kan få hjælp til dine spørgsmål. Der er både videoer, fora og meget mere til at hjælpe dig. Læs vores artikel om matematik på internettet.


8) Lær af dine afleveringer

Man lærer selvfølgelig en masse af at lave ens afleveringer, men mange glemmer at bruge 5-10 minutter på at lære af dem, når man får dem tilbage. Dine afleveringer er guld værd for dig! Det er her du kan se, hvilke fejl du eventuelt måtte lave og derfor meget bedre kan vide, hvor du skal sætte ind. Laver du fejl i reduktioner/omskrivninger? Eller er det det nyeste emne der driller? Kig din aflevering igennem og vær sikker på, at du forstår de fejl, du har lavet, så du ikke laver dem igen. Selv de dygtigste elever laver fejl, men det er usmart for alle at lave samme fejl flere gange.


9) Vær ikke bange for at spørge

Der er ingen, der forstår al matematikken med det samme og selv de dygtigste elever kan nogle gange have et problem med at forstå et emne. Det er ikke altid, at dine klassekammerater tør spørge, men du kan være sikker på, at 9 ud af 10 gange så sidder der mindst en anden med samme spørgsmål som dig. Så find et tidspunkt at spørge. Det kan være i timen, til din lærer i pausen, til dine klassekammerater, en storebror eller -søster eller andre du tror kunne hjælpe dig. Husk også internettet!


10) Bliv god til at forstå matematik

Læs vores artikel om, hvordan du bedst forstår matematik og de mange gode metoder og tips og tricks der er.


Vi håber du vil bruge ovenstående liste til at komme tættere på det resultat du gerne vil have i matematik!